X

Ostoskori on tyhjä

Palvelemme yrityksiä ja yhdistyksiä. Toimitukset perille saakka, jopa seuraavaksi päiväksi, kun tilaat ennen klo 12

  • Toimitusaika 1-3 päivää
  • Toimitusmaksu 12,90€ (alv 0%)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Waltava Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.11.2020.

1.Rekisterinpitäjä

Waltava Oy, Kärpänkyläntie 7, 93800 Kuusamo, info@waltava.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö sekä tietosuojavastaava

Pasi Määttälä, info@waltava.fi, p. 044 981 0291

3. Rekisterin nimi

Waltava Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Waltava Oy:n asiakkaaksi.Rekisterin käyttötarkoitus on Waltava Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Waltava Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa jaedellyttämissä rajoissa.Rekisterin tietoja voidaan käyttää Waltava Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Waltava Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisenaluettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun: info@waltava.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot käsitellyistä tilauksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaanrekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai tilaa tuotteita.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoiteeseen: Waltava Oy, Kärpänkyläntie 7, 93800 Kuusamo.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Suoramarkkinakielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia poistamaan rekisteröityneen henkilön tallennetut henkilötiedot Waltava Oy:n asiakasrekisteristä.Ilmoitukset tulee lähettää kirjallisesti osoiteeseen: Waltava Oy, Kärpänkyläntie 7, 93800 Kuusamo.